Бензиностанции

гр. София

ж.к. Надежда, ул. Илинденско Въстание 15-17

Моб.тел: 0879 635 665

Понеделник до Неделя:
00:00 - 24:00

Бензин А95-H
1.92 лв/л
Дизел Б6
1.89 лв/л
*цените са актуални към 26.09.2016

гр. Лом

ул. Лудовико Миланези 2, до ДАП

Моб.тел: 0879 635 664

Понеделник до Неделя:
00:00 - 24:00

Бензин А95-H
1.91 лв/л
Дизел Б6
1.84 лв/л
*цените са актуални към 26.09.2016

гр. Пловдив

бул. Карловско шосе, на входа от АМ Тракия

Моб.тел: 0878 644 711

Понеделник до Неделя:
00:00 - 24:00

Бензин А95-H
1.93 лв/л
Дизел Б6
1.90 лв/л
Газ LPG
0.84 лв/л
*цените са актуални към 26.09.2016

гр. Харманли

бул. България 31А

Моб.тел: 0878 644 335

Понеделник до Неделя:
07:00-24:00

Бензин А95-H
1.92 лв/л
Дизел Б6
1.83 лв/л
*цените са актуални към 26.09.2016

Добре дошли!

Добре дошли на сайта на POWER OIL TRADING. Фирмата е специализирана в търговията с горива на едро и дребно както и с транспорт на горива и други петролни продукти. Фирмата предлага бензин А95, бензин А98, дизелово гориво, дизел Б6, горива за отопление (дизел и газьол), газьол 0.1%S, корабен газьол, котелно гориво, авиационно гориво JET A1, пропан бутан (LPG), битум. Фирмата има и 4 търговски бензиностанции (в гр. София, гр. Пловдив, гр. Харманли и в гр. Лом)

POWER OIL TRADING извършва експресни доставки на горива по всяко време на денонощието! Заявки се приемат по телефон, факс или електронна поща. Доставки се извършват на територията на цялата страна.

За нас нуждите на нашите клиенти са изключително важни. Доставката на горивата става със собствен транспорт и това позволява постоянен контрол на количеството и качестовото. Цистерните ни са оборудвани с помпи и пломбирани и калибрирани електронни разходомери. Също така имат и макари с до 50м маркуч. Това позволява разтоварване дори на труднодостъпни места. Доставката на горива се извършва с нареждане за експедиция, приемо-предавателен протокол, товарителница от разходомера, 2 броя АДД (Акцизен Данъчен Документ) и декларация за съответствие (Приложение 8 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, ПМС 156/2003, изм. ДВ бр.76/2007 г.)

Актуални новини

От 01.01.2012 отново се въвеждат задължителните биосъставки в горивата

Чл. 47. (1) Лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход в транспорта, са длъжни при освобождаване за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове да предлагат горивата за дизелови и бензинови двигатели смесени с биогорива в процентно съотношение, както следва:

1. от 1 януари 2012 г. – гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 5 процента обемни;

2. от 1 юни 2012 г. – гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни;

Закон за енергията от възобновяеми източници, приет от ХLI Народно събрание на 21 април 2011 г.

Свържете се с нас

Моб.тел: 0882 70 51 41

Тел/факс: 02/ 858 73 11

Е-майл:

Адрес: София 1680
ж.к. Бели брези
ул. Хайдушка гора 38