Търговия на едро

Цени

Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 13.05.2021 г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1011.00 340.00 1351.00 270.20 1621.20
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 954.00 710.00 1664.00 332.80 1996.80
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 918.00 0.00 918.00 183.60 1101.60
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 918.00 646.00 1564.00 312.80 1876.80
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 989.00 646.00 1635.00 327.00 1962.00
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 918.00 646.00 1564.00 312.80 1876.80
Тежко гориво за отопление лв./тон 1306.00 400.00 1706.00 341.20 2047.20
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 933.00 646.00 1579.00 315.80 1894.80
Котелно гориво лв./тон 890.00 400.00 1290.00 258.00 1548.00
Битум за пътни настилки 50/70 лв./тон 725.00 0.00 725.00 145.00 870.00
Цените влизат в сила от 12.05.2021г.

Информация

За допълнителна информация, използвайте опциите по-долу

Заявки

За заявки и запитвания свалете, попълнете и изпратете на нашия имейл формата за "Заявки"

Заявки
Технически спецификации

От тук може да свалите техническите спецификации на предлаганите от нас продукти в ценовата таблица

Технически спецификации
Листи за безопастност

За повече информация относно безопасността, свалете и прочетете нашите "Листи за безопасност".

Листи за безопастност

Договори

За сключване на договори се обърнете към търговския отдел

Информация за връзка: