Търговия на едро

Цени

Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 26.05.2022 г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1821.00 340.00 2161.00 432.20 2593.20
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 2028.00 710.00 2738.00 547.60 3285.60
Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) лв./1000л. 2000.00 0.00 2000.00 400.00 2400.00
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1977.00 646.00 2623.00 524.60 3147.60
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 2060.00 646.00 2706.00 541.20 3247.20
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1977.00 646.00 2623.00 524.60 3147.60
Тежко гориво за отопление лв./тон 2896.00 400.00 3296.00 659.20 3955.20
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1988.00 646.00 2634.00 526.80 3160.80
Котелно гориво лв./тон 1590.00 400.00 1990.00 398.00 2388.00
Битум за пътни настилки 50/70 лв./тон 1185.00 0.00 1185.00 237.00 1422.00
Цените влизат в сила от 26.05.2022г.

Информация

За допълнителна информация, използвайте опциите по-долу

Заявки

За заявки и запитвания свалете, попълнете и изпратете на нашия имейл формата за "Заявки"

Заявки
Технически спецификации

От тук може да свалите техническите спецификации на предлаганите от нас продукти в ценовата таблица

Технически спецификации
Листи за безопастност

За повече информация относно безопасността, свалете и прочетете нашите "Листи за безопасност".

Листи за безопастност

Договори

За сключване на договори се обърнете към търговския отдел

Информация за връзка: