Търговия на едро

Цени

Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 08.12.2021 г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1761.00 340.00 2101.00 420.20 2521.20
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 1137.00 710.00 1847.00 369.40 2216.40
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 1221.00 0.00 1221.00 244.20 1465.20
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1221.00 646.00 1867.00 373.40 2240.40
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1370.00 646.00 2016.00 403.20 2419.20
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1221.00 646.00 1867.00 373.40 2240.40
Тежко гориво за отопление лв./тон 1645.00 400.00 2045.00 409.00 2454.00
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1236.00 646.00 1882.00 376.40 2258.40
Котелно гориво лв./тон 890.00 400.00 1290.00 258.00 1548.00
Битум за пътни настилки 50/70 лв./тон 915.00 0.00 915.00 183.00 1098.00
Цените влизат в сила от 04.12.2021г.

Информация

За допълнителна информация, използвайте опциите по-долу

Заявки

За заявки и запитвания свалете, попълнете и изпратете на нашия имейл формата за "Заявки"

Заявки
Технически спецификации

От тук може да свалите техническите спецификации на предлаганите от нас продукти в ценовата таблица

Технически спецификации
Листи за безопастност

За повече информация относно безопасността, свалете и прочетете нашите "Листи за безопасност".

Листи за безопастност

Договори

За сключване на договори се обърнете към търговския отдел

Информация за връзка: