Търговия на едро

Цени

Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 12.04.2021 г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1071.00 340.00 1411.00 282.20 1693.20
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 905.00 710.00 1615.00 323.00 1938.00
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 859.00 0.00 859.00 171.80 1030.80
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 859.00 646.00 1505.00 301.00 1806.00
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 924.00 646.00 1570.00 314.00 1884.00
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 859.00 646.00 1505.00 301.00 1806.00
Тежко гориво за отопление лв./тон 1240.00 400.00 1640.00 328.00 1968.00
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 879.00 646.00 1525.00 305.00 1830.00
Котелно гориво лв./тон 890.00 400.00 1290.00 258.00 1548.00
Цените влизат в сила от 10.04.2021г.

Информация

За допълнителна информация, използвайте опциите по-долу

Заявки

За заявки и запитвания свалете, попълнете и изпратете на нашия имейл формата за "Заявки"

Заявки
Технически спецификации

От тук може да свалите техническите спецификации на предлаганите от нас продукти в ценовата таблица

Технически спецификации
Листи за безопастност

За повече информация относно безопасността, свалете и прочетете нашите "Листи за безопасност".

Листи за безопастност

Договори

За сключване на договори се обърнете към търговския отдел

Информация за връзка: