Търговия на едро

Цени

Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 27.09.2022 г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1585.00 0.00 1585.00 317.00 1902.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 1566.00 710.00 2276.00 455.20 2731.20
Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) лв./1000л. 1883.00 0.00 1883.00 376.60 2259.60
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1854.00 646.00 2500.00 500.00 3000.00
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1936.00 646.00 2582.00 516.40 3098.40
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1854.00 646.00 2500.00 500.00 3000.00
Тежко гориво за отопление лв./тон 2533.00 400.00 2933.00 586.60 3519.60
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1874.00 646.00 2520.00 504.00 3024.00
Котелно гориво лв./тон 1590.00 400.00 1990.00 398.00 2388.00
Битум за пътни настилки 50/70 лв./тон 956.00 0.00 956.00 191.20 1147.20
Цените влизат в сила от 27.09.2022г.

Информация

За допълнителна информация, използвайте опциите по-долу

Заявки

За заявки и запитвания свалете, попълнете и изпратете на нашия имейл формата за "Заявки"

Заявки
Технически спецификации

От тук може да свалите техническите спецификации на предлаганите от нас продукти в ценовата таблица

Технически спецификации
Листи за безопастност

За повече информация относно безопасността, свалете и прочетете нашите "Листи за безопасност".

Листи за безопастност

Договори

За сключване на договори се обърнете към търговския отдел

Информация за връзка: