Документи

Тук можете да намерите актуалните закони касаещи горивата, правилници за прилагане на законите както и да изтеглите формуляр за заявка на гориво от POWER OIL TRADING

Бланка за заявка на горива към POWER OIL TRADING

Сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти

ЗАКОН ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ И АЛТЕРНАТИВНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВАТА

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол