Горива за отопление

Фирма POWER OIL TRADING извършва доставки на горива за отопление. Доставките се извършват с автоцистерна с монтирана GPS система спазвайки всички законови норми. Ако ползвате дизел за отопление, котелно гориво или друго маркирано гориво за отопление с намален акциз ни изпратете запитване за оферта. Доставките на горива за отопление се извършват под строг контрол на Агенция "Митници". Това изисква заявката да бъде подадена поне 48 часа преди доставка. Получателят на горивото за отопление попълва удостоверение за предназначението на горивото, на базата на което се начислява намаления акциз.

Цистерната, с която извършваме доставки на горива за отопление и производство има сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти издаден от Митница Столична. Копие от сертификата може да намерите в раздел "ДОКУМЕНТИ".

ВАЖНО!

От 08.03.2013 има промени в ЗДДС (чл. 118). Всяка доставка на горива на едро трябва да бъде плащана по банков път и всеки краен получател на горивото трябва да декларира доставеното гориво в електронния портал на НАП с електронен подпис!