Търговия с горива на едро

Фирмата ни предлага доставки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Заявките изпратени по телефон, факс и електронна поща се обработват до 10 минути след получаването им. В ПАУЪР ОЙЛ сме изключително гъвкави в ценовата ни политика – ценообразуване и начини на плащане.Можем да изготвим оферта съобразена с конкретните нужди на всеки клиент – корпоративен или краен. Цените са ни едни от най-конкурентните на пазара, а качеството е гарантирано. Предлагаме и добавки към горивата произведени от IGOL (Франция).

ПАУЪР ОЙЛ извършва експресни доставки на горива по всяко време на денонощието! Заявки се приемат по телефон, факс или електронна поща. Доставки се извършват на територията на цялата страна.

За нас нуждите на нашите клиенти са изключително важни. Доставката на горивата става със собствен транспорт и това позволява постоянен контрол на количеството и качестовото. Цистерните ни са оборудвани с помпи и пломбирани и калибрирани електронни разходомери. Също така имат и макари с до 50м маркуч. Това позволява разтоварване дори на труднодостъпни места. Доставката на горива се извършва с нареждане за експедиция, приемо-предавателен протокол, товарителница от разходомера, 2 броя АДД (Акцизен Данъчен Документ) и декларация за съответствие (Приложение 8 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, ПМС 156/2003, изм. ДВ бр.76/2007 г.).