Търговия на едро

Цени

Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 02.10.2023 г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1310.00 340.00 1650.00 330.00 1980.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 1569.00 710.00 2279.00 455.80 2734.80
Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) лв./1000л. 1661.00 0.00 1661.00 332.20 1993.20
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1720.00 646.00 2366.00 473.20 2839.20
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1742.00 646.00 2388.00 477.60 2865.60
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1720.00 646.00 2366.00 473.20 2839.20
Тежко гориво за отопление лв./тон 2364.00 400.00 2764.00 552.80 3316.80
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1665.00 646.00 2311.00 462.20 2773.20
Котелно гориво лв./тон 1590.00 400.00 1990.00 398.00 2388.00
Битум за пътни настилки 50/70 лв./тон 1305.00 0.00 1305.00 261.00 1566.00
Цените влизат в сила от 02.10.2023г, 09:00:00ч.

Информация

За допълнителна информация, използвайте опциите по-долу

Заявки

За заявки и запитвания свалете, попълнете и изпратете на нашия имейл формата за "Заявки"

Заявки
Технически спецификации

От тук може да свалите техническите спецификации на предлаганите от нас продукти в ценовата таблица

Технически спецификации
Листи за безопастност

За повече информация относно безопасността, свалете и прочетете нашите "Листи за безопасност".

Листи за безопастност

Договори

За сключване на договори се обърнете към търговския отдел

Информация за връзка: