Търговия на едро

Цени

Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 15.04.2024 г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1361.00 340.00 1701.00 340.20 2041.20
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 1531.00 710.00 2241.00 448.20 2689.20
Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) лв./1000л. 1417.00 0.00 1417.00 283.40 1700.40
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1486.00 646.00 2132.00 426.40 2558.40
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1519.00 646.00 2165.00 433.00 2598.00
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1486.00 646.00 2132.00 426.40 2558.40
Тежко гориво за отопление лв./тон 2119.00 400.00 2519.00 503.80 3022.80
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1449.00 646.00 2095.00 419.00 2514.00
Котелно гориво лв./тон 1260.00 400.00 1660.00 332.00 1992.00
Битум за пътни настилки 50/70 лв./тон 1145.00 0.00 1145.00 229.00 1374.00
Цените влизат в сила от 12.04.2024г, 09:00:00ч.

Информация

За допълнителна информация, използвайте опциите по-долу

Заявки

За заявки и запитвания свалете, попълнете и изпратете на нашия имейл формата за "Заявки"

Заявки
Технически спецификации

От тук може да свалите техническите спецификации на предлаганите от нас продукти в ценовата таблица

Технически спецификации
Листи за безопастност

За повече информация относно безопасността, свалете и прочетете нашите "Листи за безопасност".

Листи за безопастност

Договори

За сключване на договори се обърнете към търговския отдел

Информация за връзка: