Търговия на едро

Цени

Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 31.03.2023 г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1750.00 0.00 1750.00 350.00 2100.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 1459.00 710.00 2169.00 433.80 2602.80
Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) лв./1000л. 1307.00 0.00 1307.00 261.40 1568.40
Дизелово гориво 0.001% S (ARCTIC*) *за данъчни складове на територията EU лв./1000л. 1446.00 0.00 1446.00 289.20 1735.20
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1358.00 646.00 2004.00 400.80 2404.80
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1419.00 646.00 2065.00 413.00 2478.00
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1358.00 646.00 2004.00 400.80 2404.80
Тежко гориво за отопление лв./тон 1929.00 400.00 2329.00 465.80 2794.80
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1378.00 646.00 2024.00 404.80 2428.80
Котелно гориво лв./тон 1590.00 400.00 1990.00 398.00 2388.00
Битум за пътни настилки 50/70 лв./тон 933.00 0.00 933.00 186.60 1119.60
Цените влизат в сила от 29.03.2023г, 09:00:00ч.

Информация

За допълнителна информация, използвайте опциите по-долу

Заявки

За заявки и запитвания свалете, попълнете и изпратете на нашия имейл формата за "Заявки"

Заявки
Технически спецификации

От тук може да свалите техническите спецификации на предлаганите от нас продукти в ценовата таблица

Технически спецификации
Листи за безопастност

За повече информация относно безопасността, свалете и прочетете нашите "Листи за безопасност".

Листи за безопастност

Договори

За сключване на договори се обърнете към търговския отдел

Информация за връзка: