Търговия на едро

Цени

Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 04.06.2023 г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1750.00 0.00 1750.00 350.00 2100.00
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 1439.00 710.00 2149.00 429.80 2578.80
Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) лв./1000л. 1181.00 0.00 1181.00 236.20 1417.20
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 1280.00 646.00 1926.00 385.20 2311.20
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 1301.00 646.00 1947.00 389.40 2336.40
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 1280.00 646.00 1926.00 385.20 2311.20
Тежко гориво за отопление лв./тон 1837.00 400.00 2237.00 447.40 2684.40
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 1239.00 646.00 1885.00 377.00 2262.00
Котелно гориво лв./тон 1590.00 400.00 1990.00 398.00 2388.00
Битум за пътни настилки 50/70 лв./тон 1028.00 0.00 1028.00 205.60 1233.60
Цените влизат в сила от 02.06.2023г, 09:00:00ч.

Информация

За допълнителна информация, използвайте опциите по-долу

Заявки

За заявки и запитвания свалете, попълнете и изпратете на нашия имейл формата за "Заявки"

Заявки
Технически спецификации

От тук може да свалите техническите спецификации на предлаганите от нас продукти в ценовата таблица

Технически спецификации
Листи за безопастност

За повече информация относно безопасността, свалете и прочетете нашите "Листи за безопасност".

Листи за безопастност

Договори

За сключване на договори се обърнете към търговския отдел

Информация за връзка: