Търговия на едро

Цени

Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 12.04.2021 г.

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 1066.00 340.00 1406.00 281.20 1687.20
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био лв./1000л. 914.00 710.00 1624.00 324.80 1948.80
Дизелово гориво 0.001% S* (*за данъчни складове на територията на страната) лв./1000л. 855.00 0.00 855.00 171.00 1026.00
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) лв./1000л. 855.00 646.00 1501.00 300.20 1801.20
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел лв./1000л. 919.00 646.00 1565.00 313.00 1878.00
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S лв./1000л. 855.00 646.00 1501.00 300.20 1801.20
Тежко гориво за отопление лв./тон 1240.00 400.00 1640.00 328.00 1968.00
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син лв./1000л. 875.00 646.00 1521.00 304.20 1825.20
Котелно гориво лв./тон 890.00 400.00 1290.00 258.00 1548.00

Информация

За допълнителна информация, използвайте опциите по-долу

Заявки

За заявки и запитвания свалете, попълнете и изпратете на нашия имейл формата за "Заявки"

Заявки
Технически спецификации

От тук може да свалите техническите спецификации на предлаганите от нас продукти в ценовата таблица

Технически спецификации
Листи за безопастност

За повече информация относно безопасността, свалете и прочетете нашите "Листи за безопасност".

Листи за безопастност

Договори

За сключване на договори се обърнете към търговския отдел

Информация за връзка: